Hållbarhet – CSR

Vackra tapeter, varma källor eller tjusiga desserter i all ära. Men för oss är det viktigt att inte bara fylla vårt hotell med en skön känsla. Vi vill även försöka göra lite mer för vår omvärld, något som skulle kunna göra skillnad. Vi kan inte göra allt, men alla kan göra något!

Miljömässigt & socialt ansvarstagande

Vårt hållbarhetsarbete har som mål att ta ansvar för det kretslopp vår verksamhet är en del av. Ansvaret vilar tungt på oss alla att medverka för framtida generationer. Därför har vi högt uppsatta mål gällande inköp, vattenförbrukning, energiförbrukning och avfall. Vårt hållbarhetsarbete är så mycket mer än miljö, det omfattar även människor och ekonomi.

Billingehus exteriör Wingårdhs arkitekter

Byggnad

Med modern teknik i våra byggnader styr vi energiförbrukningen på ett optimalt och resurssnålt sätt. Alla nyinstallationer ska vara och byggnationer skall utföras med högsta krav på miljöhänsyn. Vi arbetar bland annat med energiåtervinning från kylar, frysar och bassänger på våra spahotell.

Svanen

Billingehus är Svanencertifierat precis som våra systerhotell inom Lotus Hotel Group. Märkningen tar ett helhetsgrepp och ställer bland annat krav på energiförbrukning, minskning av avfallsmängder, vattenförbrukning och kemikalier. Även vårt sortiment av förbruknings- och försäljningsmaterial är Svanen-märkt.
Vindkraft Lotus Hotel Group

Eget vindkraftverk

Vi har ett eget vindkraftverk som försörjer oss med elektricitet. Och det bästa av allt är att det inte bara gäller oss utan även våra systerhotell Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Arken Hotel & Art Garden Spa, Hôtel Eggers samt våra anställdas bostäder.
Elbilsparkering

Fossilfri fordonsflotta

Vi har flertalet el- och hybridbilar som är förstahandsvalet vid resor, efter tåg, cykel och buss. Vi har även ett stort antal laddstationer för elbilar till våra gäster.

Jämlikhet & Mångfald

Våra verksamheter ska hålla dörrar öppna för projekt och människor som bidrar till ökad integration av bakgrunder såsom ålder, funktionsvariationer, nationaliteter, kön och sexuell läggning. Varje medarbetare är en tillgång för företaget.
Gerd Hållbarhet & Miljö Lotus Hotel group

Hållbara upplevelser

Gerd Johansson är ansvarig för att intrycken våra gäster tar med sig efter en vistelse, även har lämnat så låga avtryck på miljön som möjligt. Hennes arbete sträcker sig över tre områden i vår verksamhet – social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt miljö.

LOTUS HOTEL GROUP


FN:s globala mål

Vi arbetar med de globala målen

Vår koncerns engagemang för en bättre värld är något som pågått under lång tid. Allt arbete inom vår verksamhet ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, såväl dagligen som långsiktigt. Målsättningen är att vår verksamhet ska kunna ta vara och spara på jordens resurser. 


Visselblåsarfunktion

Inom Lotus Hotel Group finns en god internkontroll, men trots det kan det förekomma missförhållanden. Vi uppmuntrar personer med kännedom eller misstankar om missförhållanden att rapportera.